باران کوثری به تازگی در یکی از سریالهای نمایش خانگی در شمایل « پروین اعتصامی » شاعر پرآوازه ایرانی جلوی دوربین رفته و به ایفای پخش پرداخته است.