ویدئویی از سوپرایز تلفنی حامد آهنگی توسط همسرش در حین مصاحبه اش را در ادامه مشاهده می کنید.