نظر مازیار لرستانی در رابطه با بانوان بازیگر

مازیار لرستانی فیلمی از خود در فضای مجازی منتشر کرد. مازیار لرستانی در توضیح این ویدئو نوشت:

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد

 


حجم ویدیو: 22.31M
|
مدت زمان ویدیو: 00:02:49