پشه «مهران غفوریان» را زد!

مهران غفوریان به عنوان یک کمدین محبوب با چهره همیشه خندان، در برنامه مهمونی بیشترین آسیب را دید؛ پشه نیشش زد و بچه تا توانست به او زور گفت.

 


حجم ویدیو: 3.04M
|
مدت زمان ویدیو: 00:01:38