کلاه اروپایی بر سر شبنم قلی خانی +عکس

شبنم قلی خانی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. شبنم قلی خانی نوشت:

 ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ؛ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﯼ…ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﻮﺟﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﺎﻃﺐ…!

 ﮔﺎﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ؛ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺩ،

ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ…!ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ!

 ﻣﮕﺬﺍﺭ ﻣﻮﺝ ﮐﻼﻣﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ…

ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻧﮕﻮ…!ﺍﮔﺮﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺑﮕﻮ!

 ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ‌ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﯼ!

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ‌ﯼ ﺧﺸﻢ!ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ…

ﻫﻤﻪ ﺁن ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺴﺘﯽ!ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ خوبیهایت ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮﺩ

کلاه اروپایی بر سر شبنم قلی خانی /عکس

مقاله قبلیفقیهه سلطانی در مقابل آینه گریم +عکس
مقاله بعدیگردش علی کریمی در لاهیجان +عکس

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

11 + ده =